عبدی : اگر کسی بگوید اشتباه کردم، نابودش می کنند / اصلاح طلبان در بن‌بست نسبی هستند/ اصولگرایان سنتی حذف شده اند