شهرآورد خودروسازان تهرانی/ تلاش ذوبی‌ها برای کاهش نور ستارگان فارس