شهرخبر

هفته ناامید کننده بازار کار آمریکا

هفته ناامید کننده بازار کار آمریکا

پس از یک هفته پرامید برای بازار کار در آمریکا، روند افزایش ایجاد شغل تداوم مورد نظر را نداشت.

به گزارش تحریریه، شبکه سی ان بی سی گزارش داد رشد شغل در نوامبر ناامید کننده است، با وجود امیدهای زیاد، تنها  ۲۱۰ هزار افزایش یافته است.

وزارت کار ایالات متحده روز جمعه گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه نوامبر مشاغل بسیار کمتری نسبت به آنچه انتظار می رفت ایجاد کردکه نشان می دهد فرایند استخدامی حتی قبل از تهدید سویه جدید کووید به کندی آغاز شده است.

اگرچه نرخ بیکاری به شدت از ۴.۶ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار در ماه به ۶۱.۸ درصد رسید که بالاترین سطح از مارس۲۰۲۰ است اما لیست کارکنان بخش غیرکشاورزی در ماه فقط ۲۱۰ هزار افزایش یافت.

پایان/