شهرخبر
اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

تورم کالاهای صادراتی ۱۹۱ درصد افزایش یافت

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­‌های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر با ١٩١,٧ درصد بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ به گزارش مرکز آمار ایران در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٦٠,٦ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٤٠٠ (١٩٣.١ درصد) ٣٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ١٣٩٥ (سال پایه) استفاده شده است. داده­های مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌­شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص ­فصل تابستان ١٤٠٠ از داده­‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن­ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه­ داده‌­های قطعی سال ١٤٠٠ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­‌های ریالی) نسبت به فصل قبل ٢٠,٨ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٤٠٠ (١٣.٧ درصد) حدود ٧.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­های دلاری) نسبت به فصل قبل ٢.٠ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٤٠٠ (٣.٣ درصد) حدود ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکى و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» ( ٢,٧ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه» (١٧١.١ درصد) است.

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٦٠,٦ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٤٠٠ (١٩٣.١ درصد)  ٣٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤.٠ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٤٠٠ (١٢.٧ درصد) ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و ...» ( ٣٢,١ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه­های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» ( ٦٧٤.٥ درصد) است.

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­‌های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر با ١٩١,٧ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ی بهار ١٤٠٠ (١٩٣.٩ درصد) ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­‌های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر با ٩.٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١٤٠٠ (٦.٩ درصد) حدود ٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­‌های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» ( ٦٥,٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه­های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...» ( ٤٢٣.٨ درصد) است.