۲ گروهی که به شکل عمده تحت این محدودیت‌ها قرار گرفته بودند، یعنی سیمانی‌ها و فولادی‌ها با افت تولید نسبت به سال گذشته مواجه شدند.

در مقابل گروهی که با چانه‌زنی با وزارت صمت توانسته بود معافیت از این محدودیت‌ها بگیرد، تولیدش را در سال جاری افزایش داد.