شهرخبر

رییس سازمان بورس:

روند سودآوری شرکت‌های بورسی تا پایان سال ادامه دارد / فیلم

عشقی، رییس سازمان بورس گفت: با وجود قطعی برق در تابستان اما شرکت‌های بورسی همچنان سود می‌دادند.

روند سودآوری شرکت‌های بورسی تا پایان سال ادامه دارد / فیلم