تصاویر دیده نشده و تلخ از جشن تولد آزاده نامداری بر سر مزارش