این هفته نیز در جلسه ستاد تنظیم بازار خبری از اعلام قیمت های جدید برای محصولات تولیدی شرکت های خودروساز نیست و به نظر می رسد این مساله تنها منجر به تداوم برگزار نشدن طرح های فروش فوق العاده شرکت های خودروساز خواهد شد.

در شرایطی که همه چیز مهیای این بود که قیمت کارخانه ای خودرو در جلسه چهارشنبه این هفته ستاد تنطیم بازار مطرح و نهایی شود اما اظهارات محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نشان می دهد همچنان جمع بندی لازم در این زمینه انجام نشده بنابراین بررسی قیمت خودرو در مبدا در میان دستورجلسه های این هفته ستاد تنظیم بازار نیز جایی ندارد.

نزدیک به سه هفته است که افزایش قیمت کارخانه ای خودرو توسط رییس جمهور وتو شده است و خودروسازان چشم انتظار خبری از ستاد تنظیم بازار بودند بلکه اصلاح قیمت جدید در دستور کار این ستاد قرار گیرد. دو خودورساز بزرگ کشور در بازه زمانی یاد شده هیچ طرح فروش فوق العاده را برگزار نکردند.

به نظر می رسد به جمع بندی نرسیدن جلسات کارشناسی ستاد تنظیم بازار برای اصلاح قیمت خودرو بهانه باشد و آنچه سبب شده تا این هفته نیز قیمت گذاری خودرو در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار نگیرد را باید در آغاز مذاکرات احیای برجام در وین اتریش، نوسانات نرخ ارز و صعودی شدن نمودار قیمت ها در بازار خودرو جست و جو کرد.

آنچه مشخص است در میان اعضای ستاد تنظیم بازار این نگاه قالب است که در شرایط حاضر هر گونه تغییر در قیمت های کارخانه ای خودرو بیش از پیش بازار  خودرو را ملتهب خواهد کرد.

این تحلیل در حالی دست بالا را در ستاد تنظیم بازار دارد که بر اساس اظهارات مفتح بررسی قیمت های کارخانه ای خودرو در ستاد تنظیم بازار به تعویق افتاده است این در حالیست که شرکت های خودروساز مجبور هستند محصولات تولیدی خود را با قیمت های قدیم برای مشتریان فاکتور کنند و این به معنای ثبت زیان بیشتر در صورت های مالی شرکت های خودروساز است.  

البته اعضای ستاد تنطیم بازار باید به این نکته نیز توجه کنند که برگزار نشدن طرح های فروش فوق العاده توسط خودروسازان به دلیل روشن نشدن تکلیف قیمت کارخانه ای خودرو، سیگنال بدی به بازار می دهد و بخشی از افزایش قیمت ها در بازار را باید از ناحیه برگزار نشدن طرح های فروش فوق العاده خودروسازان دانست.