هافبک تیم نفت مسجد سلیمان حرف وریا غفوری را تایید کرد