انهدام باند جعل تست کرونا (PCR) در قم / 8 نفر دستگیر شدند