به گزارش برنا، در حکم باران چشمه خطاب به صفارزاده آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص وتجربیات ارزنده، ارزشمند و نظر به سوابق درخشان جنابعالی در حوزه های مختلف ورزشی بویژه ترویج فرهنگ پهلوانی و جوانمردی، بموجب این حکم از تاریخ 9 آذرماه 1400 به عنوان مشاور عالی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال  و با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود درکشور، در راستای اهداف و برنامه های بلندمدت فدراسیون برای توسعه ورزش  زورخانه ای و کشتی پهلوانی و همچنین ترویج فرهنگ پهلوانی و جوانمردی اقدامات بایسته را به عمل آورید.

انتهای پیام//