ادعای ستاره رقیب پرسپولیسی ها : حرف وریا غفوری درست بود