شهرخبر

تلاش برای بازگرداندن یک وال به دریا + عکس

تلاش برای بازگرداندن یک وال به دریا + عکس

تصویری از تلاش برای بازگرداندن یک وال به دریا در سواحل شیلی.