انهدام باند 10 نفره دزدان خانه های تهرانی ها در اصفهان + جزئیات