در چنین شرایطی چشم خیلی‌ها به وین است تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد و پیش‌بینی‌های متفاوتی هم شنیده می‌شود اما طبق حرف‌های تازه علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه که سرپرست تیم مذاکره‌کننده است در این مرحله نمی‌توان انتظار حصول نتیجه خواصی داشت.