در این زمینه با بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران و رییس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و دکتر سید احمد مشکانی عضو هیات مدیره انجمن مس ایران و فعال در حوزه اکتشاف به گفت و گو نشسته ایم.