شهرخبر

گام های معلق

هر از چند گاهی هنگام عبور از خیابان, افرادی را میبینیم که از طنابی آویزان اند و در حال شست و شوی دیوار و پنجره های ساختمان ها هستند. به این افراد در اصل متخصص کار در ارتفاع یا دسترسی با طناب میگویند که بعد انقلاب صنعتی و رونق شهرنشینی و در پی آن هجوم ...

گام های معلق

خبرگزاری تسنیم