شهرخبر

ببینید | سواری گرفتن خنده‌دار سگ از اردک مظلوم

ویدیویی از رابطه دوستانه سگ با اردکی را می‌بینید که در حال سواری دادن است.

White duck - اردک سفید