شهرخبر

تصویر جنجالی سفر هیئت ایرانی به وین واقعیت دارد؟

تصویر جنجالی سفر هیئت ایرانی به وین واقعیت دارد؟
تصویری که با عنوان سفر هیئت همراه ۴۰ نفره تیم مذاکره کننده ایرانی به وین منتشر شده است، دروغ و مربوط به سفر سال ۹۰ محمود احمدی‌نژاد به آمریکا است.