به گزارش اکوایران، هر چند با توجه به وضعیت نقدینگی بانکها و استقراض های بالای نهادهای مالی از بانک مرکزی انتظار افزایش در نرخ سود وجود داشت اما هنوز هم باید دید این افزایش در نرخ بهره چه تاثیری گذاشته و آیا بانک مرکزی قصد تغییر در دالان نرخ سود را دارد یا خیر؟