شهرخبر

الناز شاکردوست به گونه ای متفاوت به وقایع روز واکنش نشان داده است.

به گزارش هنر امروز، الناز شاکردوست با انتشار این دو عکس به بی آبی در اصفهان و زاینده رود و نیز آبان اعلام موضع کرد.

او با تیتر آبان این عکس را منتشر کرد:

الناز شاکردوست

 

و برای اصفهان و کشاورزان تشنه این عکس را منتشر کرد:

 

الناز شاکردوست