شهرخبر

کاهش ۱.۳ کیلوگرمی مصرف گوشت قرمز در خانواده‌ها

میزان مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار را به تفکیک دهک‌های درآمدی می‌ توانید در نمودار زیر مشاهده نمایید. بر اساس این آمار، مصرف گوشت قرمز خانواده‌ها ۱.۳کیلوگرم کم شده است.

 

IMG_20211126_102957_339