تاثیر نیروهای مردمی در انقلاب اسلامی به روایت امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب+فیلم