10 مجروح در تصادف تریلی و اتوبوس / در نطنز  رخ داد + عکس