شهرخبر

تغییر در شرایط خرید دلار از صرافی ملی | خریداران نیاز به چه مدارکی دارند؟

برای خرید دلار در حال حاضر (جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰) تنها کارت ملی کافی است تا خریداران دلار بتوانند با همراه داشتن حدود ۶۰ میلیون تومان پول نقد، سودی حدود چهار میلیون تومان به جیب بزنند.

شهرآرا نیوز