شهرخبر

استخدام رئیس دفتر و معاون اجرائی واحد تحقیقات با بیمه در صدور احرار شرق

استخدام صدور احرار شرقشرکت تولیدی و دانش بنیان صدور احرار شرق جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

اي-استخدام