شهرخبر

استخدام کارشناس فروش لجستیک در شرکت حمل و نقل نصرالرافدین در تهران

استخدام صحت صنعت رفیعدفتر ایران شرکت حمل و نقل نصرالرافدین، جهت بخش فروش لجستیک خود از متقاضیان با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

اي-استخدام