شهرخبر

استخدام دندانپزشک در درمانگاه شبانه روزی هاشم نژاد در تهران

استخدام درمانگاه شبانه روزی هاشم نژاددرمانگاه شبانه روزی هاشم نژاد جهت تکمیل کادر بخش دندانپزشکی خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

اي-استخدام