شهرخبر

رونمایی از نخستین تصویر رنگی از حافظ و سعدی / عکس

چهره واقعی سعدی و حافظ شیرازی به کمک هوش مصنوعی ساخته شد، برای این کار از تصاویر منصوب به سعدی و حافظ کمک گرفته شده است.

رونمایی از نخستین تصویر رنگی از حافظ و سعدی / عکس

ساخت چهره سعدی و حافظ به کمک هوش مصنوعی

ساخت چهره سعدی و حافظ به کمک هوش مصنوعی