شهرخبر

استخدام مدیر ارشد فنی CTO در وب تجارت رایمون در اصفهان

استخدام وب تجارت رایمونوب تجارت رایمون جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

اي-استخدام