شهرخبر

آبروریزی جدید فدراسیون فوتبال!

اتفاق عجیب و غیرقابل باوری در فدراسیون فوتبال رخ داده است.

آبروریزی جدید فدراسیون فوتبال!

به گزارش منیبان؛ نامه داوران لیگ برتر به رئیس جمهور کشورمان جعلی از آب درآمد.بعد از آنکه علی خسروی اعلام کرد نامه‌ای که به اسم داوران منتشر شده و البته اسم هیچ داوری پای آن نیست، نمی‌تواند متعلق به داوران باشد، یک کارشناس داوری نیز مدعی شد داور سرشناس هم استانی اش به او گفته نامه از سوی فدراسیون فوتبال تهیه شده و در اختیار یک داور مطرح شهرستانی قرار گرفته تا آن داور نامه را به اسم جامعه داوری در اختیار رسانه‌ها بگذارد. متن نامه را فدراسیون فوتبال تهیه کرده است

 اتفاقاً داوران وقتی متن منتشر شد، نسبت به آن بخش که از قول آنها از فدراسیون فوتبال دفاع شده بود، موضع داشتند!

وبگردی