شهرخبر

استخدام کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی در شرکت تضامنی حسین قادسی و شرکاء

استخدام تضامنی حسین قادسی و شرکاءشرکت بازرگانی تضامنی حسین قادسی و شرکاء جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

اي-استخدام