شهرخبر

استخدام کمک حسابدار با بیمه در شرکت عدالت گستران سفیر فردا در تهران

استخدام غیر تجاری حقوقی و داوری عدالت گستران سفیر فرداشرکت ثبتی غیر تجاری حقوقی و داوری عدالت گستران سفیر فردا جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

اي-استخدام