شهرخبر

جزئیات بودجه شرکتهای نفتی در لایحه 1401/ درآمد جزئی دولت از هزاران میلیارد سود شرکتهای دولتی

جزئیات بودجه شرکتهای نفتی در لایحه 1401/ درآمد جزئی دولت از هزاران میلیارد سود شرکتهای دولتی

7 ابرشرکت دولتی که سهم 36 درصدی از درآمد شرکت‌ها دارند تنها 3 درصد آن را مالیات و سود به دولت می‌دهند.

به گزارش تحریریه، شرکت‌های امور اقتصادی بخش اصلی شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند و 10 هزار میلیارد تومان مالیات و بیش از 12 هزار میلیارد تومان نیز سود ویژه برای آنها پیش بینی شده که جمع این دو مورد معادل 2 درصد درآمدشان می‌شوند.

گفتنی است بودجه شرکتهای دولتی یک ماه زودتر به مجلس ارائه شده تا کمیسیون برنامه و بودجه قبل از 15 آذر ماه بررسیهای مقدماتی را روی آن انجام دهد.

بودجه سال 1401 شرکت ملی نفت که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این درآمد براساس محاسبات نرخ ارز 23 هزار تومانی و صادرات نفت 1.2 میلیون بشکه در روز با قیمت نفت حدود 60 دلار محاسبه شده است.

جزئیات منابع شرکت ملی نفت نشان می‌دهد 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات داخلی، 48 هزار میلیارد تومان تسهیلات خارجی و بیش از 88 هزار میلیارد تومان سایر دریافتی‌های این شرکت می‌شود.

قرار است شرکت نفت سال آینده 4591 میلیارد تومان مالیات بدهی پرداخت کند اما جای 50 درصد سود ویژه در بودجه صفر در نظر گرفته شده است. سهم دولت از تقسیم سود شرکت نفت 9183 میلیارد تومان برآورد شده است.

*پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز 1340 میلیارد تومان در سال آینده درآمد کسب خواهد کرد که 62 میلیارد و 500 میلیون تومان مالیات و 125 میلیارد تومان سود ویژه پرداخت می‌کند.

*شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی ایران چهارمین شرکت پردرآمد دولتی قلمداد می شود که سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده درآمد 23 هزار 391 میلیارد تومانی متصور است. سهم خزانه از این درآمدها که شامل مالیات و سود ویژه می‌شود به ترتیب 250 میلیارد تومان و 500 میلیارد تومان خواهد بود.

*شرکت گاز

شرکت مادر تخصصی گاز نیز از دیگر شرکت‌های دولتی سودده و گل سرسبد درآمدی محسوب می‌شود که درآمدی بالغ بر 130 هزار 464 میلیارد تومان خواهد داشت.

1498 میلیارد تومان مالیات و 2997 میلیارد تومان سهم 50 درصد سود ویژه را به خزانه واریز می‌کند. یکی از مفروضات جدی درآمدهای ارزی صادرات گاز حدود 3.6 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

پایان/