شهرخبر

مرگ با جوخه اعدام به دلیل بازی ماهی مرکب

مرگ با جوخه اعدام به دلیل بازی ماهی مرکب

یک مرد در کره شمالی که سریال «بازی ماهی مرکب» را به صورت قاچاق وارد کشور کرده بود به مرگ با جوخه اعدام محکوم شد.

به گزارش تحریریه، به نقل از ولث دیلی: یک مرد در کره شمالی که سریال «بازی ماهی مرکب» را به صورت قاچاق وارد کشور کرده بود به مرگ با جوخه اعدام محکوم شد و دانش آموز دبیرستانی که این فیلم را از طریق دریافت USB خریداری کرده بود، به حبس ابد محکوم می شود.

پایان/