شهرخبر

فیبروز تنفسی ایدیوپاتیک/چسبندگی ریه چگونه درمان می شود ؟

کارگر آنلاین | چسبندگی ریه یکی از از شایع ترین انواع بیماری ها در سراسر جهان می باشند. سیگار کشیدن، عفونت و ژنتیک از شایع ترین عوامل بیماری های ریوی می باشند.

به گزارش کارگر آنلاین چسبندگی ریه یا فیبروز تنفسی ایدیوپاتیک (IPF)، بیماری بافت بینابینی ریه است که مزمن و معمولاً کشنده می باشد. معمولاً 50 درصد بیماران دارای چنین تشخیصی طی 5 سال اول از بین می روند.

در اویل، بیماری نادری به نظر می ر سید اما اکنون شایعتر شده است. بروز IPF در مردان کمی بیشتر از زنان و در سیگاریها بیشتر از غیر سیگاریهاست.

این بیماری بیشترین شیوع را در سنین 50 تا 70 سالگی دارد و قبل از 40 سالگی و بعد از 80 سالگی بندرت ظاهر می شود. IPF یکی از چندین نوع بیماری بینابینی ریوی است که پیش از تشخیص قطعی باید سایر تشخیص ها رد شود.

چسبندگی ریه حاصل مجموعه اتفاقاتی است که تغییرات التهابی، ایمنی و فیبروتیک را در ریه ها ایجاد می کند.

علیرغم بسیاری از مطالعات و فرضیات، محرکی که باعث شروع رویه بیماری می شود ناشناخته باقی مانده است.

دلایل ویروسی و ژنتیکی مورد توجه قرار گرفته اند اما برای حمایت از این تئوری ها هنوز هیچ گواهی محکمی وجود ندارد.

عوامل بروز چسبندگی ریه یا فیبروز تنفسی ایدیوپاتیک

علائم معمول و شایع فیبروز تنفسی ایدیوپاتیک تنگی نفس و سرفه های خشک و کوتاه معمولاً شدید و ناگهانی می باشد.

تشخیص چسبندگی ریه با اخذ تاریخچه درست از بیمار شروع می شود بطوریکه سایر علل رایج بیماریهای بینابینی ریه کنار روند.

درمان چسبندگی ریه

دارو درمانی اغلب ناموفق و مورد بحث است.
این امر به کمبود مطالعات کنترل شده جهات ارزیابی پاسخ حتمی به درمان را شکل می سازد. پیوند ریه در افراد جوانتر و یا افراد سالمتر ممکن است موفق باشد.

در مراقبت از بیمار دچار IPF، مداخلات زیر ضروری است