شهرخبر

عکس/ مراسم سنتی «چَمر» در ملکشاهی

چمری‌ها

مراسم سنی «چَمر» در اجلاسیه عشایر استان ایلام به مناسبت برگزاری کنگره ملی ۳ هزار شهید استان با شکوه خاصی در شهرستان ملکشاهی برگزار شد.

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

چمری‌ها

عکس/ مراسم سنتی «چَمر» در ملکشاهی

عکس/ مراسم سنتی «چَمر» در ملکشاهی

عکس/ مراسم سنتی «چَمر» در ملکشاهی

عکس/ مراسم سنتی «چَمر» در ملکشاهی

عکس/ مراسم سنتی «چَمر» در ملکشاهی

عکس/ مراسم سنتی «چَمر» در ملکشاهی