شهرخبر

فیلم/ چرایی حذف نویسنده و خالق هری‌پاتر از رسانه‌ها

.

چرا نویسنده و خالق هری‌پاتر رو از رسانه‌ها حذف کردن؟ باز هم پای حامیان همجنسگرایی وسطه!