شهرخبر

سید سعید رضا رضوی

۳۳۰اُمین شب خاطره

۳۳۰ اُمین شب خاطره همراه با رونمایی کتاب مردان آب، مردان آهن روز پنجشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد