شهرخبر

عکس/ بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

وزیر راه و شهرسازی امروز ظهر از کمربندی پاکدشت بازدید کرد،این کمربندی ۳۲ کیلومتر است که اتصال تهران به سمنان و ترافیک محور امام رضا و عبور و مرور مردم جنوب شرق استان تهران را تسهیل می‌کند.

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت

بازدید وزیر راه از کمربندی پاکدشت