شهرخبر

فیلم/ توافق کشاورزان اصفهان در بحث آب

تجمع کشاورزان و مردم اصفهان در اعتراض به خشکی زاینده‌رود

کشاورزان اصفهانی با صدور بیانیه ای که حاصل یک توافقنامه بود به تجمع ۱۶ روزه خود در بستر زاینده رود پایان دادند.