شهرخبر

دسترسی کامل به داده‌های گمرک برقرار شد

دسترسی کامل به داده‌های گمرک برقرار شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از دیروز دسترسی کامل به پایگاه داده گمرک برقرار شده و داده‌ها به صورت برخط قابل دسترسی است.