شهرخبر

توافق کشاورزان اصفهان در بحث آب

 توافق کشاورزان اصفهان در بحث آب

کشاورزان اصفهانی با صدور بیانیه ای که حاصل یک توافقنامه بود به تجمع ۱۶ روزه خود در بستر زاینده رود پایان دادند.