شهرخبر

عکس/ سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل

وزیر ورزش و جوانان امروز در سفر به منطقه سیستان از پروژه‌های ورزشی این منطقه بازدید کرد.

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۲

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۳

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۴

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۵

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۶

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۷

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۸

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۹

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۱۰

سفر وزیر ورزش و جوانان به زابل ۱۱