جزئیات اتفافات شب گذشته اصفهان

حسین وحیدا، عضو هیأت‌مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان امروز  پیرامون اتفافات شب گذشته تجمع کشاورزان اظهار کرد: تجمع کشاورزان در حال جمع شدن بود که اتفاقاتی افتاد و افرادی خود را وارد تجمع کشاورزان کرده که خوشبختانه ختم به خیر شده و کسی آسیب ندید.

وی تصریح کرد: هیچ درگیری بین کشاورزان با هیچ نیروی امنیتی نبوده و هیچ کشاورزی نیز مصدوم نشده است.

جزئیات اتفافات شب گذشته اصفهان

وحیدا افزود: کشاورزان مطالبات خود را طبق قولی که استاندار داده و و مصوبه‌هایی پیگیری خواهند کرد و امیدواریم با جاری شدن زاینده رود کشاورزان در مزارع خود به کشت و کار مشغول شوند.

 عضو هیأت‌مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان  بیان کرد: کشاورزان در حال حاضر هیچ تجمعی ندارند.