شهرخبر

فیلم/ گفتگوی چهره به چهره اژه‌ای با محکومان امنیتی

دیدار محسنی اژه ای با خانواده‌های محکومین حوادث آبان

گفتگوی چهره به چهره رییس عدلیه با محکومان امنیتی و جرائم عمومی؛ محسنی اژه‌ای: از گذشته صحبت نکنید، میزان حال فعلی افراد است.