شهرخبر

تحویل ۵ میلیون دوز واکسن «رازی»به وزارت بهداشت | تا پایان سال ۴۰ میلیون دوز تحویل داده می شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز اولین محموله ۵ میلیون دزی واکسن کرونا تحویل داده شده و امیدواریم تا پایان سال ۴۰ میلیون دوز تحویل داده شود.

 تحویل ۵ میلیون دوز واکسن «رازی»به وزارت بهداشت  | تا پایان سال ۴۰ میلیون دوز تحویل داده می شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز اولین محموله ۵ میلیون دزی واکسن کرونا تحویل داده شده و امیدواریم تا پایان سال ۴۰ میلیون دز تحویل داده شود.

سید جواد ساداتی نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به قدمت صد ساله موسسه رازی، گفت: از ۱۱ واکسن انسانی تولیدی داخل کشور، هفت واکسن در موسسه رازی تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این موسسه با سابقه درخشانی که دارد در طول چند دهه گذشته در زمینه صادرات تولیدات خود به سایر کشورها هم موفق عمل کرده است، موسسه رازی یک سرمایه بزرگ در حوزه سلامت کشور است و برخی کشورها که موفق به تولید واکسن شده‌اند فناوری تولیدات خود را از موسسه رازی دریافت کرده‎ اند.

وی توضیح داد: موسسه رازی در تولید واکسن کرونا از فناوری جدیدی استفاده کرده که همین اثر بخشی این واکسن را بیشتر می‌کند. امروز اولین محموله ۵ میلیون دزی واکسن کرونا تحویل داده شده و امیدواریم تا پایان سال ۴۰ میلیون دز تحویل داده شود.

 

منبع: انتخاب