به گزارش برنا، منابع نزدیک به گروه های مقاومت محل این حمله را منطقه «اللحیس» بصره ذکر کرده اند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.