قتل 2 جوان کرمانشاهی در سفر به شمال / قاتلان کرجی پا به فرار گذاشتند