آمار کرونا در ایران تا امروز چهارم آذرماه / کرونا جان 96 ایرانی دیگر را گرفت